Kontakt

Adresa

Vuka Karadžića 2, 81400 Nikšić

Telefon

Call centar – 19100

Email

call.centar@epcg.com


Solarna energija – dobra energija! Zanima me Ukoliko želite da ugradite fotonaponski sistem na svom objektu, iskažite interesovanje klikom na polje ispod

Pokrenut projekat “Solari 5000+ (70 MW)”

U korak sa vremenom

ODBOR DIREKTORA EPCG DONIO ODLUKU O POKRETANJU PROJEKTA SOLARI 5000+ (70 MW)
Projekat SOLARI 3000+ i 500+, koji je označio početak energetske tranzicije u Crnoj Gori i jednu od najznačajnijih investicija u energetskom sektoru u poslednjih 40 godina, izazvao je veliko interesovanje čemu najbolje svjedoči preko 14.000 potrošača koji su se prijavili za ugradnju fotonaponskih sistema na krovovima svojih objekata. Da bi svim zainteresovanim potrošačima izašli u susret, sredinom decembra biće raspisan javni poziv za projekat SOLARI 5000+ (70 MW), namijenjen kako domaćinstvima i pravnim licima, tako i stambenim zajednicama – vlasnicima stambenih jedinica manjih stambenih zgrada (do četiri sprata). O projektu
Korak po korak
arrow-img 01
Prijavi se
Korisnici popunjavaju prijavu na našem sajtu ili na šalterima EPCG Click Here arrow-img 02
Odgovor na prijavu
EPCG obavještava korisnike da li ispunjavaju uslove za učešće u projektu Click Here arrow-img 03
Prikupljanje podataka na terenu
Prikupljaju se podaci neophodni za izradu tehničko- ekonomske analize i provjere statičke stabilnosti krova Click Here 04
Tehničko-ekonomska analiza i plan otplate
EPCG će besplatno uraditi tehničko- ekonomsku analizu i ponuditi plan otplate Click Here arrow-img 05
Izdavanje UTU – lokalna uprava
Kad korisnik prihvati ponudu obraća se lokalnoj upravi za izdavanje urbanističko tehničkih uslova Click Here arrow-img 06
Podnošenje prijave za gradnju
Uz prijavu se prilaže dokumentacija u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata/Odlukom za postavljanje pomoćnog objekta Click Here arrow-img 07
Ugovor o izvođenju radova
Nakon odobrenja od lokalne samouprave potpisuje se Ugovor Click Here 08
Subvencija Eko fonda od 20%
Potrošač potpisuje Ugovor o dodjeli subvencije Click Here arrow-img 09
Izvođenje radova
Puštanje sistema u rad uz prethodno obavljena ispitivanja i dobijenu saglasnost od CEDIS-a Click Here arrow-img 10
Ugovor o priključenju na mrežu
Ugovor o priključenju na mrežu potrošač potpisuje sa CEDIS-om Click Here 11
Ugovor o kupoprodaji električne energije
Ugovor o kupoprodaji električne enrgije potrošač potpisuje sa EPCG Click Here
Najčešća pitanja <br>

Popunio sam prijavu na sajtu. Koji su dalji koraci?

Kontaktiraće Vas nadležne ekipe kompanije ESG zadužene za realizaciju projekta sa precizno definisanim daljim koracima.

Nisam redovan platiša, mogu li se prijaviti za projekat?

Učešće u projektu predviđeno je samo za kupce koji redovno izmiruju račune za utrošenu električnu energiju, kao i za kupce koji, pored tekućih obaveza, svoja dugovanja izmiruju redovnim uplatama zaostalog duga u skladu sa Protokolom o izmirenju duga potpisanim sa FC Snabdijevanje.

Moj objekat je u procesu legalizacije, mogu li učestvovati u projektu?

Svakako da i vlasnici objekata za koje je postupak legalizacije u toku mogu podnijeti prijavu za učešće u Projektu, s tim što će nadležni državni organi, odnosno lokalna samouprava, donijeti odluku o ispunjavanju zakonskih i tehničkih uslova u skladu sa svojim nadležnostima.

Nisam redovan platiša, ali uredno izmirujem obaveze iz akcije Podijelimo teret. Da li mogu učestvovati u projektu?

Da.

Nisam vlasnik kuće, da li imam pravo da učestvujem u Projektu (ostavinski postupak u toku)?

Samo vlasnici objekata mogu se prijaviti za učešće u projektu Solari 3000+.

Podstanar sam i redovni platiša. Imam li pravo da učestvujem?

Ne. Isključivo vlasnik objekta može da aplicira za učešće u Projektu. Pogledaj sva najčešća pitanja

Media centar <br>
Pogledaj sva saopštenja