loading

Kontakt

Adresa

Vuka Karadžića 2, 81400 Nikšić

Telefon

Call centar – 19100

Email

call.centar@epcg.com

PRIJAVI SE Solarna energija – dobra energija! Prijavi se Elektroprivreda Crne Gore obavještava javnost da je rok za podnošenje prijava za učešće u projektu „Solari 5000+ 70MW“ produžen do 29. februara 2024. godine.
ZBOG VELIKOG INTERESOVANJA GRAĐANA PRODUŽEN ROK ZA UČEŠĆE U PROJEKTU “SOLARI 5000+ 70 MW”

Elektroprivreda Crne Gore obavještava javnost da je rok za podnošenje prijava za učešće u projektu „Solari 5000+ 70MW“  produžen do 29. februara 2024. godine.

 

 
Korak po korak

arrow-img
01
Prijavi se

Korisnici popunjavaju prijavu na našem sajtu ili na šalterima EPCG

arrow-img
02
Odgovor na prijavu

EPCG obavještava korisnike da li ispunjavaju uslove za učešće u projektu

arrow-img
03
Prikupljanje podataka na terenu

Prikupljaju se podaci neophodni za izradu tehničko- ekonomske analize i provjere statičke stabilnosti krova

04
Tehničko-ekonomska analiza i plan otplate

EPCG će besplatno uraditi tehničko- ekonomsku analizu i ponuditi plan otplate

arrow-img
05
Izdavanje UTU – lokalna uprava

Kad korisnik prihvati ponudu obraća se lokalnoj
upravi za izdavanje urbanističko tehničkih uslova

arrow-img
06
Podnošenje prijave za gradnju

Uz prijavu se prilaže dokumentacija u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata/Odlukom za postavljanje pomoćnog objekta

arrow-img
07
Ugovor o izvođenju radova

Nakon odobrenja od lokalne samouprave potpisuje se Ugovor

08
Subvencija Eko fonda od 20%

Potrošač potpisuje Ugovor o dodjeli subvencije

arrow-img
09
Izvođenje radova

Puštanje sistema u rad uz prethodno obavljena ispitivanja i dobijenu saglasnost od CEDIS-a

arrow-img
10
Ugovor o priključenju na mrežu

Ugovor o priključenju na mrežu potrošač potpisuje sa CEDIS-om

11
Ugovor o kupoprodaji električne energije

Ugovor o kupoprodaji električne enrgije potrošač potpisuje sa EPCG

Najčešća pitanja <br>

Popunio sam prijavu na sajtu. Koji su dalji koraci?

Kontaktiraće Vas nadležne ekipe kompanije ESG zadužene za realizaciju projekta sa precizno definisanim daljim koracima.

Nisam redovan platiša, mogu li se prijaviti za projekat?

Učešće u projektu predviđeno je samo za kupce koji redovno izmiruju račune za utrošenu električnu energiju, kao i za kupce koji, pored tekućih obaveza, svoja dugovanja izmiruju redovnim uplatama zaostalog duga u skladu sa Protokolom o izmirenju duga potpisanim sa FC Snabdijevanje.

Moj objekat je u procesu legalizacije, mogu li učestvovati u projektu?

Svakako da i vlasnici objekata za koje je postupak legalizacije u toku mogu podnijeti prijavu za učešće u Projektu, s tim što će nadležni državni organi, odnosno lokalna samouprava, donijeti odluku o ispunjavanju zakonskih i tehničkih uslova u skladu sa svojim nadležnostima.

Nisam redovan platiša, ali uredno izmirujem obaveze iz akcije Podijelimo teret. Da li mogu učestvovati u projektu?

Da.

Nisam vlasnik kuće, da li imam pravo da učestvujem u Projektu (ostavinski postupak u toku)?

Samo vlasnici objekata mogu se prijaviti za učešće u projektu Solari 3000+.

Podstanar sam i redovni platiša. Imam li pravo da učestvujem?

Ne. Isključivo vlasnik objekta može da aplicira za učešće u Projektu.