Kontakt

Adresa

Vuka Karadžića 2, 81400 Nikšić

Telefon

Call centar – 19100

Email

call.centar@epcg.com
Najčešća pitanja <br>

Popunio sam prijavu na sajtu. Koji su dalji koraci?

Kontaktiraće Vas nadležne ekipe zadužene za realizaciju projekta sa precizno definisanim daljim koracima.

Nisam redovan platiša, mogu li se prijaviti za projekat?

Učešće u projektu predviđeno je samo za kupce koji redovno izmiruju račune za utrošenu električnu energiju, kao i za kupce koji, pored tekućih obaveza, svoja dugovanja izmiruju redovnim uplatama zaostalog duga u skladu sa Protokolom o izmirenju duga potpisanim sa FC Snabdijevanje.

Moj objekat je u procesu legalizacije, mogu li učestvovati u projektu?

Svakako da i vlasnici objekata za koje je postupak legalizacije u toku mogu podnijeti prijavu za učešće u Projektu, s tim što će nadležni državni organi, odnosno lokalna samouprava, donijeti odluku o ispunjavanju zakonskih i tehničkih uslova u skladu sa svojim nadležnostima.

Nisam redovan platiša, ali uredno izmirujem obaveze iz akcije Podijelimo teret. Da li mogu učestvovati u projektu?

Da.

Nisam vlasnik kuće, da li imam pravo da učestvujem u Projektu (ostavinski postupak u toku)?

Samo vlasnici objekata mogu se prijaviti za učešće u projektu Solari 3000+.

Podstanar sam i redovni platiša. Imam li pravo da učestvujem?

Ne. Isključivo vlasnik objekta može da aplicira za učešće u Projektu.

Kuća nije na moje ime, a brojilo jeste (ili obrnuto). Imam li pravo da budem dio projekta?

S obzirom na to da samo vlasnik objekta može da se prijavi za učešće u Projektu, predlažemo Vam da sprovedete postupak promjene vlasnika brojila koji je relativno brz i jednostavan i na taj način ostvarite pravo na prijavu za učešće u projektu Solari 3000+.

Da li je uslov imati pametno brojilo?

Za samu prijavu nije neophodno da imate pametno brojilo, dok će nakon što korisnik zadovolji uslove Javnog poziva i dođe do realizacije projekta operator distributivnog sistema (CEDIS) izvršiti zamjenu postojećeg brojila.

Mreža je monofazna na mojoj kući. Mogu li računati na projekat?

Ne, jer ne postoje potrebni tehnički uslovi.

Kuća je na selu i ne živim u njoj (samo povremeno boravim). Imam li pravo na fotonaponski sistem?

Jedan od kriterijuma za učešće u Projektu je da minimalna godišnja potrošnja domaćinstva nije manja od 4000 kWh.

Da li je ranija potrošnja i visina računa uslov za učešće u projektu?

Da, to je važan parameter koji određuje učešće u projektu i dimenziniranje odgovarajućeg solarnog sistema.

Od čega zavisi period otplate?

Period otplate zavisi od prosječne potrošnje i spremnosti korisnika da kredit otplaćuje u većim mjesečnim ratama (kraći rok).

Krov nije na južnoj stani. Mogu li učestvovati i da je li projekat isplativ za mene?

Jedan od osnovnih krijterijuma za učešće u projektu je orijentacija krova: jug, jugoistog, jugozapad. Sve ostale orjentacije su eliminišuće, jer su neisplative za potrošača.

Iz inostranstva sam, a kuća mi je u Crnoj Gori. Imam li pravo da učestvujem u projektu?

Da, ukoliko ispunjavate uslove propisane Javnim pozivom.

Ukoliko potrošač ne plaća ratu za fotonaponski sistem, da li mu se isključuje struja?

Struja se neće isključivati.

Ako neke godine ne bude dovoljno Sunca, da li će domaćinstvo imati i dalje struju?

Da. U tom slučaju domaćinstvo će se napajati iz mreže, kao i do sada.

Po kojoj cijeni će EPCG otkupljivati energiju iz domaćinstava?

EPCG će otkupljivati električnu energiju po trenutno važećim cijenama, odnosno po istim cijenama po kojima prodaje električnu energiju.

Kada se vrši saldiranje računa?

Saldiranje računa se vrši na završnom godišnjem obračunu, tj. 1. aprila za prethodnih 12 mjeseci, u skladu sa Zakonom o energetici. Na mjesečnom nivou korisnik će dobiti račune o utrošenoj i proizvedenoj energiji i stanju na računu.

Ko vrši održavanje solarnog sistema?

Samo ovlašćeni serviser na koga je prenijeta garancija proizvođača opreme može vršiti redovno održavanje kako bi se data garancija održala na snazi.

Da li se zadržava popust na računima za utrošenu električnu energiju kod korisnika fotonaponskih sistema?

Da, kupac-proizvođač kao I bilo koji drugi kupac ostvaruje pravo na popust ukoliko redovno izmuruje mjesečne obaveze za utrošenu električnu energiju.

Koliki je iznosi rata za otplatu fotonaponskog sistema?

Predviđeno je da iznos rate bude u visini prosječnog mjesečnog korisnikovog računa sa popstom iz prethodnog perioda. Ukoliko korisnik ima želju da otplati fotonaponski sistem brže, ima mogućnost da ratu poveća za određeni željeni iznos.