Kontakt

Adresa

Vuka Karadžića 2, 81400 Nikšić

Telefon

Call centar – 19100

Email

call.centar@epcg.com

U ovoj tabeli možete pogledati koja snaga fotonaponskog sistema vam je potrebna u zavisnosti od vaše potrošnje na godišnjem nivou, koliko će vaš budući sistem proizvoditi električne energije i kolika vam je potrebna korisna površina krova za instalaciju sistema.

Npr: Ukoliko je vaša potrošnja na godišnjem nivou od 4.000 kWh do 5.000kWh potreban vam je fotonaponski sistem snage 3 kW koji će, ukoliko živite na jugu države, prosječno godišnje proizvoditi 5.076 kWh a za instalaciju je potrebno da imate 22 m² korisne površine krova.

Informativna tabela za kupce za 3000+

SNAGA

Godišnji opseg potrošnje kupca

Regija / Prosječna godišnja proizvodnja Korisna površina krova

Sistem 3kW

Potrošnja na godišnjem nivou
4.000-5.000 kWh

Jug: 5.076 kWh

Centar: 4.912 kWh

Sjever: 4.538 kWh

22 m²

Sistem 5kW

Potrošnja na godišnjem nivou
5.000-7.500 kWh

Jug: 8.022 kWh

Centar: 7.766 kWh

Sjever: 7.189 kWh

30 m²

Sistem 7kW

Potrošnja na godišnjem nivou
7.500-11.000 kWh

Jug : 11.531 kWh

Centar: 11.163 kWh

Sjever: 10.318 kWh

40 m²

Sistem 10kW

Potrošnja na godišnjem nivou
11.000-15.000 kWh

Jug: 16.080 kWh

Centar: 15.565 kWh

Sjever: 14.412 kWh

70 m²

Napomena:
Navedene prosječne vrijednosti proizvodnje fotonaponkih sistema zavise od orjentacije, raspoložive slobodne površine i od nagibnog ugla krova.
Prosječne proizvodne vrijednosti po regijama predstavljaju predviđenu/proračunatu proizvodnju (u prosječno osunčanoj godini za regiju) jer zavise od konkretne lokacije u pojedinim regionima, vremenskih prilika, sjenke na krovu i sl.
Mjesečna rata za instalaciju fotonaposnkog sistema biće na nivou prosječnog mjesečnog računa kupca. U cijenu će biti uračunat popust na kupovinu sistema od 20 odsto od strane Eko fonda.
Broj rata za otplatu instalisanog fotonaposnkog sistema zavisi od vrijednosti sistema koji korisnik kupi i iznosa rate, koja, po izboru kupca, može biti i veća od nivoa korisnikovog prosječnog računa, a u cilju skraćenja perioda otplate.
Period otplate fotonaponskog sistema ne izlazi iz vremenskog okvira od 10. godina.

Prijedlog fotonaponskog sistema za kupce

Ukoliko vam je dosadašnji prosječni racun bio:
Od 30 do 40 eurasistem snage 3 kW
Od 40 do 60 eurasistem snage 5 kW
Od 60 do 90 eurasistem snage 7 kW
Od 90 do 130 eurasistem snage 10 kW